Tietosuojaseloste

Yhteismetsä Tuohen Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Yhteismetsä Tuohi

Y-tunnus:                           2682959-7

Osoite:                               Kankareentie 1

Postinumero:                      09220

Postitoimipaikka:                SAMMATTI

Puhelinnumero:                 0400 499 179

Sähköpostiosoite:             jussi.saarinen@yhteismetsatuohi.fi

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi:                                   Yhteismetsä Tuohi

Y-tunnus:                           2682959-7

Osoite:                               Kankareentie 1

Postinumero:                      09220

Postitoimipaikka:                SAMMATTI

Puhelinnumero:                 0400 499 179

Sähköpostiosoite:             jussi.saarinen@yhteismetsatuohi.fi

 1. Tietosuojavastaava

Nimi:                                   Yhteismetsä Tuohi

Y-tunnus:                           2682959-7

Osoite:                               Kankareentie 1

Postinumero:                      09220

Postitoimipaikka:                SAMMATTI

Puhelinnumero:                 0400 499 179

Sähköpostiosoite:             jussi.saarinen@yhteismetsatuohi.fi

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötiedot rekisteröidään yhteydenottojen ja asiakassuhteen syntymisen perusteella. Kerättäviä henkilötietoja käytetään markkinointiin ja yhteydenpitoon.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen/henkilön nimi, Y-Tunnus/henkilötunnus, yhteystiedot (puhelin/sähköposti/osoite), yhteydenottoaika, mahdolliset asiakkaan luovuttamat kuvaukset tavoitteistaan ja palveluiden tarpeista.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun tietojen säilyttäminen on palveluiden tarjonnan kannalta perusteltua tai rekisterissä oleva taho ei pyydä poistamaan tietoja rekisteristä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Yleisluontoisia sivuston kävijätietoja kerätään Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla, mutta niitä ei yhdistetä henkilötietoihin.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Sivuilla vieraileva kävijä voi kieltäytyä muista kuin sivuston toiminnan kannalta välttämättömistä evästeistä. Lisätietoa evästeista ja evästeiden hallinta.

 1. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.