Virkistysarvot

Tuohen metsissä virkistysravot säilyvät korkealla tasolla. Metsänkulkija voi nauttia katkeamattomista poluista ja luonnollisesti vaihettuvista eri käsittelyvaiheiden metsistä. Sopivasti väljennetyt puustot tuottavat runsaasti marjaa ja sieniä ja tutut retkimetsät säilyvät hakkuista huolimatta. Metsämme ovat sopivaa elinympäristöä riistalle ja erityisesti metsäkanalinnuille. Tuohen metsissä tiedät, että tuttu maisema ja retkipaikat ovat jäljellä myös hakkuiden jälkeen.  

 

Avohakkuuton metsänhoito on avain hyviin virkistymetsiin
Yläharvennuksilla sopivasti väljennetyt metsät ovat mukavia kulkea ja monipuoliset puustot luovat mielenkiintoista retkeilymaastoa.

Metsää ei tarvitse sulkea virkistyskäytöltä
Tavanomaisessa metsänhoidossa kukin metsikkö on käytännössä suljettu virkistykäytöltä huomattavan osan yhden puuston kiertoajasta. Avohakkuut, taimikot ja ojitusalat eivät ole houkuttelevia retkipaikkoja. Jatkuvassa kasvatuksessa nämä vaiheet vältetään ja metsä kutsuu virkistäytymään heti hakkuun jälkeen.

Polut säilyvät
Ennen viljelymetsätalouden aikakautta metsissä saattoi kulkea pitkiä matkoja katkeamattomia metsäpolkuja. Jatkuvan kasvatuksen myötä metsänkulkijat voivat jälleen nauttia ehjistä poluista, jotka säilyvät hakkuista huolimatta.

Maisema säilyy
Jatkuva kasvatuksen merkittävä etu on jatkuva puustoisuus, joka takaa tutun maiseman pysyvyyden. Kuvan rantametsän yläharvennus ei juurikaan muuttanut kaunista rantamaisemaa.