Metsämme

Yhteismetsä Tuohen metsät painottuvat tällä hetkellä Kaakkois-Suomeen, Pohjois-Karjalaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle ja uusia sopivia kohteita liitetään myös muualta Suomesta. Metsien hankinnassa etusijalla ovat runsaspuustoiset kohteet, joissa puuston kokovaihtelu on suurta eikä tasoittavia alaharvennuksia ja alikasvosten raivauksia ole tehty hiljattain. Myös erityiset luontoarvot kuten purot, lähteet, suuret puuyksilöt ja vaihteleva maasto lisäävät kohteen arvoa.

Olemme kuitenkin kiinnostuneita liittämään yhteismetsäämme myös tavanomaisen käsittelyn piirissä olleita metsiä. Toimintamme kantavana ajatuksena on että jokaista metsää voi ja kannattaa alkaa käsitellä taloudellisemmilla hakkuutavoilla aikaisemmista toimenpiteistä riippumatta. Luontaisen taimettumisen edistäminen ja puuston kokovaihtelun lisääminen monipuolistavat metsien rakennetta yllättävän nopeasti. Näin aikaisemmin viljelymetsätalouden piirissä olleet metsät kehittyvät kannattavuuden ja monikäyttöarvojen suhteen olennaisesti parempaan suuntaan jo muutaman kymmenen vuoden aikajänteellä.