Metsäsijoitus Tuoheen

Miksi sijoittaa tai liittää metsätila yhteismetsäämme?

HYVÄÄ JA VÄHÄRISKISTÄ TUOTTOA

 

EETTINEN JA YMMÄRRETTÄVÄ SIJOITUSKOHDE

VAIVATONTA METSÄNOMISTAMISTA

 • Käyttämämme edistyksellinen metsänhoito takaa osakkaille hyvän tuoton pienillä kuluilla.
 • Metsätaloutemme kannattavuus on parempi kuin tavanomaista avohakkuisiin ja istutusmetsiin perustuvaa metsänhoitoa sovellettaessa.
 • Tuotto-odotuksemme (4 % vuotuinen reaalituotto kulujen jälkeen), on kilpailukykyinen muihin saman riskitason sijoitusmuotoihin verrattuna.
 • Yhteismetsän osakkaana pääset osalliseksi suurempien metsäalojen tuotosta, mikä tuo mittakaavaetua verrattuna yksityiseen metsäsijoittamiseen.
 • Metsä on turvallinen sijoituskohde, jossa pääoma on hyvin suojassa talouden suhdannevaihteluilta. Sen lisäksi, että pääoma on hyvin suojattu, kasvaa se jatkuvasti metsien kasvun myötä.
 • Yksityismetsiä alhaisemman pääomatuloverokannan (28 %) ansiosta yhteismetsä on myös verotuksellisesti edullinen metsänomistamisen muoto.
 • Sijoittaminen Tuoheen on vaivatonta, sillä huolehdimme hallinnosta ja puun myynnin veroista.

Sijoittamalla Tuoheen tiedät sijoituksesi vaikutukset:

 • Olet mukana edistämässä aidosti kestävää avohakkuutonta metsänhoitoa Suomessa. Tuohen metsät säilyvät luonnoltaan rikkaina ja viihtyisinä retkipaikkoina, toisin kuin tavanomaisen käsittelyn piirissä olevat talousmetsät.
 • Olet mukana tuottamassa uusiutuvaa puuraaka-ainetta esimerkiksi puurakentamiseen, joka sitoo hiiltä ja hillitsee näin käynnissä olevaa ilmastonmuutosta.
 • Kotimainen puunjalostus edistää myös paikallistaloutta ja luo hyvinvointia Suomessa.
 • Tiedät, ettet ole tukemassa ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta kestämätöntä toimintaa, jota usein liittyy tavanomaisiin sijoituskohteisiin.

Metsän omistaminen Yhteismetsä Tuohen osakkaana on helppoa ja tuottoisaa:

 • Liittäessäsi metsätilan Tuoheen, pääset osalliseksi koko yhteismetsän tuotoista. Suuremmilla pinta-aloilla toteutettu ammattimainen ja taloudellinen metsänhoitomme tuottaa paremmin kuin yksityismetsätalous keskimäärin.
 • Metsänomistaminen osakkaana on huomattavasti vaivattomampaa kuin tavanomainen metsänomistus, sillä huolehdimme metsätalouden organisoimisesta, hallintotöistä ja puun myynnin verojen maksamisesta.
 • Metsätilan liittäminen Tuoheen on parempi vaihtoehto kuin myynti satunnaiselle ostajalle, sillä takaamme hyvän tuoton lisäksi metsän virkistys- ja luontoarvojen säilymisen, mikä ei useinkaan toteudu metsän päätyessä tavanomaisen metsätalouden harjoittajalle.

Ota yhteyttä

 

Yhteystiedot

Yhteismetsä Tuohi (y: 2682959-7)

Jussi Saarinen
metsänhoitaja, hoitokunnan pj.

puh. 0400 499 179
jussi.saarinen@yhteismetsatuohi.fi